خدمات برقکاری و برق کشی ساختمان

ثبت سفارش خدمات نظافتی و فنی ساختمان

مزایای ویژه سرویس برق کشی :

  • تمامی خدمات برقکاری ساختمان
  • سرویس کار با تجربه و دارای عدم سوء پیشینه
  • قیمت گذاری مناسب و دقیق
  • حضور سرویس یار در محل جهت بررسی دقیق و اعلام قیمت دقیق تر در سریعترین زمان

برای سرویس با ما تجربه شما در استفاده از خدمات بسیار مهم است
اگر از کیفیت ارائه شده هر سرویس راضی نبودید برای شما سرویس یار دیگری می فرستیم بدون هیچ هزینه ای
سرویس با ما تمامی خسارات ناشی از طرف پرسنل را پرداخت میکند

برنامه ریزی آسان و سریع :

انتخاب روز و زمان جهت برنامه ریزی و گرفتن قیمت دقیق

 

مدیریت آنلاین :

درخواست تغییر زمان و روز تماس با نیروی خدماتی جهت هماهنگی بیشتر

 

خیالت راحت :

یکس روی سیاره با تجربه و با وسایل کامل در محل شما حاضر خواهد شد