۱۸آبان/۹۶

تاریخچه نقاشی ساختمان در ایران

نقاشی ساختمان در ایران قدمت دیرینه‌ای دارد و این هنر از زمانی‌که در ابتدایی‌ترین شهرهای ایران ساختمان‌هایی به سبک غربی بنا شد آغاز گردید. نواخت خانه را به مکانی روح‌بخش و دل‌انگیز تبدیل کرد.

ادامه مطلب